Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorGo to main content

DSRC remote tachograph monitoring systems

Zdalne monitorowanie tachografu

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 tachograf musi być wyposażony w funkcję łączności na odległość, aby zapewnić przedstawicielom właściwych organów kontrolnych możliwość odczytywania informacji przekazywanych przez tachograf zainstalowany w przejeżdżających pojazdach za pomocą urządzeń zdalnej kontroli (czytnik wczesnego wykrywania na odległość REDCR), a w szczególności w urządzenia kontroli łączące się bezprzewodowo za pośrednictwem interfejsów dedykowanej łączności krótkiego zasięgu (DSRC) pracujących na częstotliwości CEN 5,8 GHz. Funkcja ta jest wykorzystywana w celu wstępnej selekcji pojazdów, które zostaną wybrane do bardziej szczegółowej kontroli.

Bezpieczeństwo danych

Dostęp do przesyłanych danych jest ograniczony do właściwych organów kontrolnych upoważnionych do kontroli naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz do warsztatów w zakresie niezbędnym do sprawdzenia poprawnego funkcjonowania tachografu. Przesyłane dane ograniczają się do danych niezbędnych na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych pojazdów wyposażonych w tachografy, które mogły zostać niewłaściwie użyte lub stać się przedmiotem manipulacji.

TEKSON oferuje 3 warianty zdalnego monitorowania tachografów:

  • DTM2015 DSRC – do odczytów stacjonarnych lub z małą różnicą prędkości między antenami
  • DSRC RTM HS – system do odczytu danych RTM z pojazdów poruszających się z prędkością nawet do 200 km/h
  • DSRC RTM Visual – oparty na oprogramowaniu PresTacho, z możliwością wizualizacji pojazdów przejeżdżających z prędkością nawet do 200 km/h

1. DTM2015 DSRC - wariant mobilny

Antena / transceiver DSRC jest zamontowana na statywie wraz z testerem DTM2015. Ten zestaw jest używany do odczytów w trybie stacjonarnym lub przy niskiej różnicy prędkości między antenami DSRC. Możliwe jest również zamontowanie transceivera w lub na pojeździe inspekcyjnym.

2. DSRC RTM HS - wariant mobilny

Zdalny monitoring tachografu z anteną DSRC przystosowaną do odczytu danych z pojazdów poruszających się z prędkością do 200 km/h. System można zamontować na statywie, w lub na pojeździe właściwych organów kontrolnych.

3. DSRC RTM Visual - wariant stacjonarny

Zdalny monitoring tachografu z anteną DSRC HS przystosowaną do odczytu danych z pojazdów poruszających się z prędkością nawet do 200 km/h. System DSRC oparty na oprogramowaniu PresTacho przeznaczony do zainstalowanej na stałe, stacjonarnej preselekcji wraz z wizualizacją wybranego pojazdu. System można zamontować na bramownicach nad jezdnią oraz np. na słupach przydrożnych.

Przenośny zestaw z testerem DTM2015

W wariancie z wykorzystaniem Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 antena/transceiver DSRC razem z testerem DTM2015 zamontowana jest na statywie. Transceiver DSRC służy do odczytów w trybie stacjonarnym lub przy małej różnicy prędkości między antenami (np. kontrola drogowa z wykorzystaniem rękawa spowolniającego). Możliwy jest również montaż w/na pojeździe służb kontroli.
W skład zestawu wchodzą:
  • Drogowy Tester Manipulacji DTM2015
  • antena/transceiver DSRC
  • kabel sygnałowy/zasilający o długości 10 m
  • czytnik kart SCR DSRC z wewnętrznym akumulatorem i zasilaczem sieciowym
  • statyw z uchwytami na antenę DSRC i tester DTM2015.
Zestaw jest urządzeniem mobilnym z wydajnym zasilaniem akumulatorowym, pozwalającym na długą pracę bez ładowania.

System z programem PresTacho

System zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych do preselekcji pojazdów przy pełnej prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe służb kontroli. Wykorzystuje transceiver DSRC przystosowany do odczytu danych z pojazdów poruszających się z prędkością nawet do 200 km/h.

Dane pomiędzy transceiverem DSRC a stacją roboczą inspektora przesyłane są w sposób zakodowany. Użytkownik/inspektor organu uprawnionego uzyskuje dostęp do systemu logując się w programie PresTacho z wykorzystaniem karty kontrolnej drugiej generacji.

KONTAKT

tel. +48 / 508 681 999
e-mail: dsrc@tekson.eu